INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2022 a aktuality pro rok 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
1.2.2023
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Hana Juráňová 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad aktualit v účetní a daňové legislativě platným pro rok 2023. Seminář je určen zejména ekonomům a účetním příspěvkových organizací, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům jejich zřizovatelů.

Program webináře:

 • Novela zákona o DPH, změna v limitu pro povinnou registraci. Optimální doba pro odregistraci, rizika. Kdy povinná registrace po účinnosti novely, způsob výpočtu.
 • Stručná rekapitulace změn předpisů v rroce 2022
 • Evidence skutečných vlastníků a dotace z rozpočtu Územních samosprávných celků, stanoviska Ministerstva financí České republiky
 • Změny technické a konsolidační vyhlášky, úpravy pro Pomocný analytický přehled
 • Novela rozpočtových pravidel
 • Změny předpisů v oblasti dotací
 • Dopady zrušení Regionálních rad pro příjemce jejich dotací.
 • Významné změny ostatních daňových zákonů, změny daňového řádu
 • Změny zákoníku práce i pro zaměstnance veřejné správy
 • Změny limitů pro náhrady cestovních výdajů – vliv na optimální výši stravenky i stravenkového paušálu
 • Změny v oceňování majetku
 • Nová stanoviska Ministerstva financí České republiky k účetnictví a k daním veřejné správy, k rozpočtům příspěvkových organizací atd
 • Upozornění na dříve přijaté změny účetních a daňových předpisů, které se však v praxi Územních samosprávných celků a příspěvkových organizací často nedodržují
 • Aktuální interpretace Národní účetní rady
 • Novely předpisů – zákon o obcích, o finanční kontrole aj. v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
 • Seznámení s připravovanými novelami nejen daňových zákonů a účetních předpisů
 • Informace o dalších změnách předpisů podle aktuálního vývoje.