INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny DPH v roce 2017 a jejich dopady do praxe

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.11.2017
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Olga Hochmannová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

V průběhu semináře budou účastníci informováni o změnách v oblasti DPH s připravovanou novelou, která nabude účinnosti od léta roku 2017.

Program semináře:

 • Změna ve vymezení obchodního majetku, důsledky této změny
 • Podnikání společníků společnosti (účastníků sdružení)
 • Nové vymezení služeb vztahujících se k nemovitosti
 • Pořízení zboží z jiného členského státu, povinnost přiznat daň při pořízení zboží a nárok na odpočet této daně
 • Změny v uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň, dopady těchto změn v praxi
 • Změny v opravách základu daně a výše daně
 • Osvobození přepravy zboží při dovozu a služeb přímo vázaných na dovoz
 • Změny v odpočtu daně
 • Doplnění nových postupů při nesprávném uvedení daně za jiné zdaňovací období
 • DPH z manka
 • Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti
 • Nový institut – „nespolehlivá osoba“
 • Změny v ručení za daň