INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny a postupy ve mzdové účtárně v roce 2017 a zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců včetně cizinců

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
9.10.2017
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Růžena Klímová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.10.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Růžena Klímová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.10.2017
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Růžena Klímová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem přednášky je seznámit posluchače s platnými i připravovanými právními předpisy, které se týkají personální a mzdové oblasti, a připomenout povinnosti zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání specifických skupin zaměstnanců.

Program semináře:

 • Zákon č. 148/2017 - účinnost 1. 2.2018 - změny se dotýkají zákona o nemocenském pojištění
  • otcovská poporodní péče
  • ošetřovné a společná domácnost – žádná změna
  • nemocenské u dobrovolných hasičů a členů ostatních složkek integrovaného záchranného systému
  • význam přechodného ustanovení
 • Aplikace zákona č. 170/2017 Sb.
  • účinnost – 1.7.2017
  • daňové zvýhodnění již od 1.7.2017
  • ostatní změny týkající se zdanění příjmu fyzických osob až od 1.1.2018
 • Zákon č. 200/2017 Sb.
  • zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě – od 1.1.2018 – 1 267 Kč
 • Změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek
  • povinná úhrada vstupní lékařské prohlídky, pokud se uchazeč stane zaměstnancem
  • další změny zákona č. 373/2011 Sb.
  • pohled na pracovnělékařské prohlídky z titulu daní , daňově účinný výdaj i v případě úhrady vstupní prohlídky za uchazeče, který se nestane zaměstnancem (výklad GFŘ)
 • Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2018
  • výše minimální mzdy – 12 200 Kč
  • dopad minimální mzdy do všech oblastí mzdového účetnictví
 • Změny ve veřejném zdravotním pojištění od 1.1.2018
  • zvýšení odpočtu u poživatelů invalidních důchodů 7 177 Kč (v roce 2017 – 6 814 Kč) – podmínky pro uplatnění
  • pojištěncem státu i student po 26. roce věku studující první doktorské studium denní formou, který nepracuje a nepodniká
 • Zaměstnávání cizinců a občanů EU
  • povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců ze třetích zemí vůči úřadu práce
  • povinnosti při zaměstnávání pracovníků ze zemí EU a EHP
  • nařízení rady Evropského parlamentu č. 987/2009, č. 883/2004
   • vysílání zaměstnanců do zemí EU a EHP
   • zaměstnávání zaměstnanců ze zemí EU a EHP
   • odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
   • bilaterální smlouvy o pojistném na sociální zabezpečení a posuzování účasti na zdravotním pojištění - možnost se odhlásit ze zdravotního pojištění, pokud zaměstnanec pobývá v cizině (je vyslán) déle než 6 měsíců
   • léčebné výlohy a pojištění léčebných výloh zaměstnavatelem
  • zdanění příjmů těchto poplatníků - práva a povinnosti
  • ekonomický pronájem pracovní síly ze zahraničí - ze zemí EU bez dokladu A1 a ze třetích zemí
  • odvod daně u pronajatého pracovníka v ČR
   • u daňového nerezidenta ze zemí EU a EHP (odvádí právní zaměstnavatel, pokud má na území ČR organizační složku)
   • u daňového nerezidenta z ostatních zemí – fikce - § 6 odst. 2 ZDP
  • má-li pronajatý pracovník doklad A1, pojistné odvádí právní zaměstnavatel, ekonomický zaměstnavatel pojistné neodvádí
  • přeložení do místa výkonu práce v cizině, trvalé místo výkonu práce v cizině - odvod daně, odvod pojistného
  • povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadu práce
  • zaměstnanecká karta duální a neduální
  • modrá karta
  • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
  • sezónní zaměstnání cizince
 • Vysílání cizinců na pracovní cesty – i v rámci zemí EU a EHP (změna v zákoně o zaměstnanosti), dosud jen pracovní cesty na území ČR
 • Změny ve vysílání pracovníků v rámci EU – zákon č. 93/2017 Sb.
 • Zaměstnávání důchodců, invalidních důchodců
  • povinnosti zaměstnavatelů
  • povinnosti zaměstnanců
  • prokazování daňových slev dnes a od 1.1.2018
 • Zaměstnávání mladistvých zaměstnanců, studentů
  • povinnosti zaměstnavatelů
  • povinnosti zaměstnanců
  • prokazování daňových výhod
  • příprava na budoucí povolání
 • Účinnost nařízení Evropského parlamentu - GDPR -25.5.2018 – zpřísnění ochrany osobních údajů
 • Změny v pobírání rodičovského příspěvku od 1.1.2018 (zákon č. 200/2017 Sb.)
 • Další změny k datu konání semináře
 • Diskuse