INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Živnostenský zákon v praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
10.10.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Bc. Petr Kameník 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
5.12.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Bc. Petr Kameník 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktualitami a praktickými poznatky z oblasti činnosti živnostenského úřadu se zaměřením na správnou aplikaci živnostenského zákona v praxi a s vybranými ustanoveními správního řádu, která jsou nejčastěji používána při praktické činnosti živnostenských úřadů.

Seminář je určen především úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 - 7 zákona č. 312/2002, Sb.

Program semináře:

 • Podnikání versus živnostenské podnikání
 • Podmínky provozování živnosti (svéprávnost a problematika bezúhonnosti), zvláštní podmínky provozování živnosti - odborná způsobilost
 • Překážky provozování živnosti
 • Živnostenské oprávnění a jeho prokazování a rozsah
 • Odpovědný zástupce
 • Pokračování v provozování živnosti
 • Činnost CRM a elektronický jednotný registrační formulář
 • Provozování živnosti v provozovně
 • Tržní řád
 • Povinnosti podnikatele při provozování živnosti
 • Ohlášení živnosti a žádost o koncesi
 • Prokazování užívacího práva k sídlu a k provozovně
 • Dočasné a příležitostné poskytování služeb
 • Zánik a zrušení živnostenského oprávnění
 • Živnostenský rejstřík
 • Živnostenská kontrola a přestupky
 • Aktuální novely živnostenského zákona
 • Vybraná ustanovení správního řádu, která se váží k činnosti živnostenských úřadů