INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdravotní pojištění 2019 - problémové situace z praxe a jejich řešení aneb jak nedělat chyby

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.11.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Antonín Daněk 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.11.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Antonín Daněk 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.11.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Antonín Daněk 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
10.12.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Antonín Daněk 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na semináři budete seznámeni se změnami ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2018 a k 1.1.2019. Dále s novinkami v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Seznámeni budete i s postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny, včetně praktických příkladů.

Program semináře:

  • Desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor. Jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? Proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát? Které jsou specifické „státní kategorie“? Zaměstnávání studentů po změně zákona. Které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku? Podmínky u celodenní osobní a řádné péče. Zpětné přiznání důchodu. Státní kategorie bez kódu. Přihlašování zaměstnance v různých situacích (víkendy, nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …)  Vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy. Které změny dříve podaných informací se oznamují zdravotní pojišťovně?
  • Jak a ve kterých situacích se projeví zvýšení rozhodné částky na 3 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem? Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ.
  • Spousta výpočtů v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání dohod, typově různé dohody, střídání příjmů. Správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění. Jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání u pracovní smlouvy a u dohod? Proč je důležité, zda příjem na základě dohody zakládá nebo nezakládá účast na zdravotním pojištění? Jakou roli hraje pro zaměstnavatele podnikání jeho zaměstnance? Důsledky nedostatečné komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Odměny členů statutárních orgánů v různých situacích – člen statutárního orgánu a špatně vyřešené zdravotní pojištění. Neplacené volno v různých aspektech v rámci České republiky a v zahraničním kontextu.
  • Placení pojistného zaměstnavatelem a specifikum situací řešených na přelomu let 2018/2019. Jak se postupuje, když při souběhu příjmů skončí jedno zaměstnání? Jak se platí zálohy, když se samostatná výdělečná činnost stane jediným zdrojem příjmů pojištěnce? Vliv nemoci na placení pojistného. Co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit a co ne? Jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? Kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být? Povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby……. a spousta dalších informací a zajímavostí.
  • Individuální konzultace po skončení semináře.

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí. Účastníci obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období.