INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců, změny pro rok 2017 a 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.1.2018
9:00 - 14:00
Opava
Hotel Iberia
Ing. Dagmar Lokajová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Semináe je zaměřen na aktuální otázky a změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2017 a pro rok 2018 podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 170/2017 Sb (daňový balíček).

Program semináře:

 • Změny ve zdaňování mezd přijaté zákonem č. 170/2017 Sb. a dalšími předpisy novelizujícími zákon o daních z příjmů pro rok 2017 a 2018.
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě ještě pro rok 2017, zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě pro rok 2018, problematika uplatnění a prokázání nároku na daňové zvýhodnění poplatníkem, nárok na výplatu daňového bonusu, soustavná příprava na budoucí povolání, souvislosti se zrušením § 35ca zákona o daních z příjmů.
 • Nový vzor č. 26 tiskopisu Prohlášení k dani pro zdaňovací období 2018, možnost učinit prohlášení elektronicky.
 • Zdaňování příjmů z dohod o provedení práce a nově příjmů malého rozsahu srážkovou daní, nový tiskopis potvrzení pro rok 2018.
 • Změny v nezdanitelné části základu daně např. zvýšení hodnoty bezúplatného plnění při odběru krve, aktuální problematika odpočtu úroků z úvěrů v souvislosti s pořízením bytové potřeby, změny v odpočtu na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření, změny v odpočtu na soukromé životní pojištění, problematika odpočtu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, praktické příklady.
 • Aktuální problematika uplatnění slev na dani podle § 35ba, změny podmínek při uplatňování slev na dani pro invaliditu a průkaz ZTP/P pro rok 2018, změny u školkovného, příklady z praxe.
 • Problematika vybraných benefitů, nově daňové osvobození nepeněžních plnění na tištěné knihy.
 • Žádost zaměstnance o provedení ročního zúčtování za rok 2017, lhůta pro podání žádosti, dodatečný podpis prohlášení k dani.
 • Kontrola správnosti zdanění příjmů zaměstnanců, plnění např. z konkurenční doložky, roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění, zahrnutí příjmů zdaněných zvláštní sazbu daně do ročního zúčtování.
 • Podmínky vzniku povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání, solidární zvýšení daně, daňový režim doplatků mezd za minulé roky a úroků z dlužné mzdy, tiskopis daňového přiznání pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, povinné přílohy.
 • Daňoví nerezidenti, uplatnění daňových výhod.
 • Opravy chyb na zálohách a daňovém zvýhodnění.
 • Vyúčtování daně a ostatní daňové tiskopisy včetně změn.
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.