INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2018 a roční zúčtování záloh za rok 2017

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.11.2017
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Iva Rindová 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2017 a novinkách v roce 2018, a dále k ročnímu zúčtování záloh za rok 2017. Seminář je určen mzdovým účetním a všem, kteří se zabývají problematikou zdaňování příjmů ze závislé činnosti a ročního zúčtování.

Program semináře:

 • Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti
  • přehled změn ve zdaňování mezd přijatých aktuální novelou zákona o daních z příjmů v roce 2017 a od roku 2018
  • problematika daňového zvýhodnění a změny pro výplatu daňového bonusu, zdaňování příjmů ze závislé činnosti od roku 2018 podle toho, zda zaměstnanec učinil nebo neučinil prohlášení k dani, systémové změny ve zdanění mezd u zaměstnance bez prohlášení při uplatňování srážkové daně, daňových úlev na invaliditu a průkaz ZTP/P, změny a zpřesnění u školkovného, zavedení dvou alternativních lhůt pro splnění oznamovací povinnosti u zaměstnance
  • daňový režim doplatků mezd za uplynulé roky a úroků z dlužné mzdy, motivačního příspěvku poskytovaného potencionálnímu zaměstnanci, darů poskytnutých zaměstnancům a pojištění placeného zaměstnavatelem z titulu odpovědnosti člena statutárního orgánu za škody plynoucí z výkonu funkce – konkrétní příklady z praxe
 • Roční zúčtování záloh za rok 2017
  • legislativní rámec, lhůty a termíny, shrnutí povinnosti plátce daně a poplatníka
  • okruh zaměstnanců, kterým lze provést roční zúčtování záloh, kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání – správné postupy v praxi
  • odečet příspěvků na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění včetně sankcí za porušení podmínek
  • problematika úroků z úvěrů na financování bytových potřeb
  • odečet dalších nezdanitelných částí základu daně, roční slevy na manželku, školkovné
  • postup u zaměstnanců, kteří jsou daňovými nerezidenty ČR (slevy, mzdové listy, roční zúčtování záloh, Vyúčtování, určení daňové rezidence)
  • vypořádání daňové povinnosti u zaměstnanců s příjmy zdaněnými zvláštní sazbou a zpětné podepsání Prohlášení k dani
  • opravy chyb při výpočtu záloh, daně a daňového zvýhodnění
 • Změny v tiskopisech daně z příjmů ze závislé činnosti, správné vyplnění Prohlášení k dani a Vyúčtování. Prohlášení k dani - vzor č. 26 a jeho nová elektronická forma.
 • Diskuze a zodpovězení dotazů.