INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.11.2019
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Iva Rindová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 a případné aktuality pro rok 2020.

Program semináře:

 • Novely pro rok 2019 zejména srážková daň, změna při stanovení  základu daně, oznámení o příjmech nerezidentů včetně příkladu na správné vyplnění Oznámení podle § 38da u daňových nerezidentů po 1.4.2019
 • správné stanovení základu daně (zejména u poplatníků podléhajících zahraničnímu pojištění)
 • rozdíl vyslání zaměstnance k ekonomickému zaměstnavateli a zaměstnanci s dvěma různými zaměstnavateli)
 • zaměstnanci českého plátce pracující v zahraničí (daňoví rezidenti a nerezidenti)
 • příjmy, které podléhají konečné srážkové dani v roce 2019, 
 • jak prokazovat slevy na dani, nezdanitelné částky a daňové zvýhodnění zejména pro roční zúčtování za rok 2019,  
 • změny v oblasti daňových slev a jejich uplatnění, 
 • kdo je vyloučen ze zpracování ročního zúčtování u zaměstnavatele za rok 2019,  
 • zpětné podepsání prohlášení poplatníka,  
 • kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní za rok 2019 ,  
 • poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci,  
 • forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení,  
 • mzdové listy za rok 2019 a jejich přílohy
 • náležitosti mzdového listu,  
 • vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti (správné přílohy vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – sankce za jejich neplnění – důvody)
 • vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou (srážkovou daní)
 • termíny podání,
 • formuláře k dani ze závislé činnosti včetně oprav § 38i ZDP
 • změny v dalších souvisejících mzdových oblastech pro rok 2020, budou-li schváleny
 • daňoví nerezidenti a roční zúčtování
 • daňový nerezident – člen statutárního orgánu
 • časté chyby při uplatnění zaplacených úroků z hypotečního úvěru a ze stavebního spoření
 • životní pojištění a penzijní pojištění
 • osvobozené příjmy a příjmy, které nejsou předmětem daně
 • časté chyby ve zdaňování závislé činnosti – vazba na rozsudky Nejvyššího správního soudu.
 • Dotazy a diskuze.