INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdaňování příjmů zaměstnanců v roce 2018, informace o aktualitách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti, příprava na roční zúčtování za rok 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.11.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Miluše Procházková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.11.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Miluše Procházková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o aktuálních problémech ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 a novinkách pro rok 2019, a dále k ročnímu zúčtování záloh za rok 2018.

Program semináře:

 • Příjmy ze závislé činnosti, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy, které jsou od daně osvobozené, zdaňování poskytovaných „benefitů“ ve formě příspěvků na penzijní spoření, na soukromé životní pojištění, příspěvků na stravování, na stravenky – stravovací karty, poskytnutých nápojů, ubytování, dopravy do zaměstnání, zapůjčení vozidla pro soukromé účely, plnění ve formě poskytnutí péče o děti v předškolním zařízení nebo příspěvků na zajištění péče o dítě v dětských skupinách, v mateřských školách, poskytnutí možnosti využití zdravotnického zařízení, příspěvky na sportovní nebo kulturní akce a jiná další plnění poskytovaná zaměstnancům, ocenění nepeněžních příjmů, nepeněžního plnění.
 • Příjmy zdaňované „srážkovou daní“, výpočet daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.
 • Výpočet zálohy na daň, solidární zvýšení daně.
 • Učinění prohlášení k dani písemně nebo elektronicky, náležitosti prohlášení k dani, doklady, kterými je poplatník povinen prokázat plátci daně nárok na slevy na dani, na daňové zvýhodnění (GDPR).
 • Podmínky pro uplatnění slev na dani, nárok na uplatnění základní slevy, slevy na manžela, slev na invaliditu, slevy na držitele průkazu ZTP/P, slevy na studenta, slevy za umístění dítěte za rok 2018.
 • Zdaňování příjmů poplatníků daňových nerezidentů v ČR.
 • Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na zletilé dítě, posouzení soustavné přípravy na budoucí povolání.
 • Uplatnění daňového zvýhodnění na zletilé dítě, kterému byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.
 • Opravy nesprávně přiznaného daňového zvýhodnění.
 • Opravy nesprávně sražených záloh na daň, opravy nesprávně sražené daně, kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání.
 • Povinnosti plátců daně, informace o platných tiskopisech.