INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdaňování příjmů zaměstnanců a brigádníků v roce 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
28.5.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Miluše Procházková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
29.5.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Miluše Procházková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
18.6.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Miluše Procházková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.6.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Miluše Procházková 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem školení je seznámit účastníky školení s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti.

Program semiáře:

 • Zdaňování příjmů zaměstnanců, sezónních pracovníků, brigádníků, studentů.
 • Zdaňování příjmů z opakovaných krátkodobých činností, zdaňování naturální mzdy, zdaňování dalších příjmů plynoucích zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, zdaňování peněžního i nepeněžního plnění.
 • Zdaňování příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, kdy se sráží daň vybíraná zvláštní sazbou, kdy se sráží záloha na daň, podpis prohlášení k dani,
 • Zdaňování příjmů z pracovního poměru, z dohody o pracovní činnosti, funkčních požitků srážkovou daní, daní vybíranou zvláštní sazbou, kdy se sráží záloha na daň, podpis prohlášení k dani,
 • Postup při zdanění příjmů plynoucích zaměstnanci současně na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce od jednoho zaměstnavatele.
 • Zdaňování odměn členů orgánů právnických osob, odměn jednatelů, kdy se sráží záloha na daň, kdy je příjem zdaněný „srážkovou dani“, zdanění u poplatníka daňového rezidenta, zdanění u poplatníka daňového nerezidenta v ČR
 • Správný výpočet zálohy na daň, výpočet daně, opravy nesprávně vypočtené zálohy nebo daně.
 • Příjmy podléhající dani, příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené, peněžní příjmy, naturální mzda, ocenění nepeněžních příjmů, výpočet základu daně, zálohy na daň.
 • Plnění zaměstnavatele ve formě příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění, příspěvků na dopravu, na stravování, na nealkoholické nápoje, na ubytování, poskytování příspěvku na pobyt dítěte v předškolním zařízení, poskytování další dovolené, příspěvků na rekreaci, vzdělávání, příspěvků ve formě náhrad v případě pracovní neschopnosti nebo ve formě odměn pokud pracovník není v daném období v pracovní neschopnosti.
 • Poskytování nepeněžního plnění ve formě možnosti využití vzdělávacího, rekreačního, zdravotnického zařízení, nepeněžního plnění ve formě použití zařízení péče o děti, včetně mateřské školy podle školského zákona, poskytování nepeněžního plnění ve formě přechodného ubytování, poskytování dopravy z místa bydliště do zaměstnání a zpět.
 • Opravy nesprávně vypočtené zálohy na daň nebo daně vybírané zvláštní sazbou. Kdy provádí opravu zaměstnavatel, kdy vzniká zaměstnanci povinnost doplatit dlužné částky na dani v podaném daňovém přiznání.
 • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti plynoucích poplatníkům daňovým nerezidentům za práci v ČR.
 • Informace o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018, informace o platných tiskopisech pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Diskuse, dotazy.