INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdaňování poplatníků DPPO v roce 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
ZMĚNA LEKTORA (PŮVODNĚ Ing. Tomáš Zahrádka)
30.11.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Ivana Zatloukalová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s roční závěrkou právnických osob v návaznosti na aktuální změny, které proběhly v roce 2020, a s optimalizací hospodářského výsledku. Teorie bude provázena příklady z praxe.

Program semináře:

  • Aktuální změny pro poplatníky DPPO, které byly schváleny v průběhu roku 2020
  • Roční uzávěrka a závěrka u právnických osob – inventarizační rozdíly, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, opravné položky, odpisy, přepočty cizí měny, kurzové rozdíly, navýšení nebo snížení základního kapitálu, daň z příjmů odložená x splatná, uzavírání účetních knih
  • Daňová optimalizace hospodářského výsledku
  • Daň z příjmů právnických osob, vyčíslení hospodářského výsledku před a po zdanění
  • Změny pro poplatníky DPPO, které budou od roku 2021