INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdaňování benefitů v roce 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.5.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Miluše Procházková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.5.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Miluše Procházková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.6.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Miluše Procházková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.6.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Miluše Procházková 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky školení s problematikou zdaňování příjmů plynoucích zaměstnancům ve formě benefitů. Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny zájemce o tuto problematiku.

Program semináře:

 • Příjmy, které jsou od daně osvobozené, kdy je poskytnuté plnění zdanitelným příjmem zaměstnance, slevy z ceny jako příjem zaměstnance
 • Příjmy peněžní, příjmy nepeněžní, jejich ocenění
 • Vzdělávání zaměstnanců, odborný rozvoj, rekvalifikace, příspěvky na vzdělávání, úhrada školného
 • Příspěvky na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, poskytnutí služby knihovny
 • Použití zařízení péče o děti předškolního věku
 • Poskytování stravování jako nepeněžního plnění
  • poskytování příspěvků na stravování zaměstnanců
  • poskytování nápojů a občerstvení na pracovišti
 • Nepeněžní plnění ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, finanční příspěvky na pořízení nadstandardní lékařské péče
 • Pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis
 • Používání motorových vozidel pro služební i soukromé účely
 • Poskytování možnosti přechodného ubytování, peněžní příspěvky na úhradu nákladů zaměstnance spojených s bydlením
 • Poskytování pracovního oblečení, příspěvků na pořízení pracovního oblečení
 • Zaměstnanecké výhody poskytované formou pojistného na soukromé životní pojištění, příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění
 • Sociální výpomoci
 • Poskytování darů zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům
 • Plnění ve formě použití tělovýchovných a sportovních zařízení, příspěvky na kulturní a sportovní akce
 • Diskuze, dotazy