Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdanění mezd a platů v roce 2021, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, schválené legislativní změny pro rok 2022

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.1.2022
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Lokajová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.1.2022
9:00 - 14:00
Opava
Hotel Iberia
Ing. Dagmar Lokajová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na změny ve zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, přípravu ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, problematiku zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle aktuální judikatury, schválené změny pro rok 2022 včetně změn  v tiskopisech pro závislou činnost.

Program semináře:

 • Přehled významných změn platných pro rok 2021, změny limitů např. u minimální mzdy, průměrné mzdy, vazba limitů např. na osvobození důchodů a penzí od daně.
 • Vybrané zaměstnanecké benefity např. stravenkový paušál.
 • Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti, žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. 
 • Příjmy zdaněné zálohou na daň, příjmy zdaněné daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, povinnosti plátce daně.
 • Daňové zvýhodnění na děti uplatněné poplatníkem v průběhu roku, doklady, podmínky, dodatečné uplatnění, společně hospodařící domácnost, střídavá péče z pohledu judikatury, chyby při uplatnění nároku, soustavná příprava na budoucí povolání, zrušení limitu pro daňový bonus.
 • Slevy na dani, jejich uplatnění a předkládané doklady plátci daně k prokázání nároku, zavedení nové slevy za zastavenou exekuci.
 • Nezdanitelná část základu daně, odečty o hodnotu bezúplatného plnění (darů), změny v obstarání bytových potřeb, změny v limitu odpočtu zaplacených úroků z úvěrů, odečty o zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření aj.  
 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, opravy záloh/daně, daňová tvrzení, nové vzory tiskopisů.
 • Podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021, lhůta pro podání daňového tvrzení nerezidentem v případě uplatnění např. slevy na manželku, daňového zvýhodnění, žádosti o vrácení přeplatků (rezidenti, nerezidenti), deklarace odlišných údajů o příjmech v DAP oproti údajům plátce daně, náprava nesprávností.
 • Schválené legislativní změny pro rok 2022
 • Informace ke změnám v tiskopisech pro rok 2021/2022
 • Aktuální problematika z praxe
 • Dotazy a jejich řešení