INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zbrojní legislativa a přestupky na úseku zbraní a střeliva

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
4.12.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Mgr. Petr Sedláček 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem je seznámit účastníky semináře se strukturou zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, s jeho postavením v českém právním řádu, včetně historických konotací, s kategorizací zbraní a skupinami zbrojních průkazů, s požadavky na uchazeče o zbrojní průkaz a s právy a povinnostmi držitelů zbraní a zbrojních průkazů.

Program semináře:

 • Stručný historický vývoj zbrojní legislativy, vztah a postavení zákona č. 119/2002 Sb. vzhledem k českému právnímu řádu
  • základní pojmy obsažené v zákoně č. 119/2002 Sb. a jeho přílohách
  • kategorizace zbraní a střeliva a skupiny zbrojních průkazů
  • názvosloví
 • Požadavky na potenciálního uchazeče o vydání zbrojního průkazu (bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní a odborná způsobilost)
  • rozdíly mezi požadavky u jednotlivých skupin zbrojních průkazů
 • Postavení obcí v případech nálezů zbraní, střeliva a dokladů
  • postavení strážníka obecní policie dle zákona č. 119/2002 Sb.
  • oprávněné použití zbraně strážníkem obecní policie
  • základní aspekty použití zbraně v rámci nutné obrany a krajní nouze
 • Nejběžnější přestupky na úseku zbraní a střeliva s poukazem na výklad některých pojmů