INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, Intrastatu a DPH

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
24.10.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
31.10.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Zařazení zboží do příslušné podpoložky kombinované nomenklatury má zásadní vliv na příslušnou sazbu vybíraného cla při dovozu, má rovněž vliv na případné daňové zatížení (DPH, SPD) a rovněž se objevuje ve statistickém sledování vnitrounijních obchodů. Všude tam narazíte na pojmy TARIC, sazební zařazení, položky a podpoložky kombinované nomenklatury. Nově je kladen důraz na správné zařazení zboží do položek kombinované nomenklatury v souvislosti s definicí vybraného zboží pro účely přenesení daňové povinnosti při obchodování uvnitř ČR (tuzemský reverse charge). Tedy i společnosti, které dosud nepotřebovali zboží do příslušné položky kombinované nomenklatury zařadit, se této problematice musí věnovat, aby dokázali určit, zda jejich výrobek podléhá přenesené daňové povinnosti či nikoliv.

Seminář je určen osobám, jež provádí celní řízení, evidují podklady pro celní řízení, uvádí informace o kombinované nomenklatuře do firemních dokladů (např. skladové evidence, faktury apod.) sledují a provádějí statistiku vnitrounijních obchodů Intrastat, komunikují se zahraničními partnery ve věci určení správného sazebního zařazení, osobám, na něž dopadá přenesená daňová povinnost apod.

Program semináře:

 • Kombinovaná nomenklatura EU
  • skladba číselného kódu zboží
  • význam a struktura poznámek ke třídám a kapitolám
  • způsob zařazování zboží dle jednotlivých komodit
 • Všeobecná pravidla pro interpretaci kombinované nomenklatury
 • Základní zásady posuzování a popisu zboží
 • Společný celní sazebník EU
 • TARIC
  • odkazy na různá opatření ve vztahu k dovozu a vývozu
  • jak s TARICem správně pracovat
 • Uvádění kombinované nomenklatury v Intrastatu a JSD
 • Nezávazná stanovisko k sazebnímu zařazení
 • Závazné informace o sazebním zařazení zboží
 • Diskuze