INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zařazování zaměstnanců do platových tříd a novela katalogu prací ve veřejných službách a správě

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.11.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Lenka Dufková 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je určen pro personalisty a ekonomy ve veřejných službách a správě, ve zdravotnických, pedagogických zařízeních, v sociálních službách, územních samosprávných celcích, školství, v kulturních zařízeních.

Program webináře:

 • Obecné principy odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Výklad jednotlivých ustanovení platových předpisů s důrazem na jejich vazbu na zařazování do platových tříd
  • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - započitatelná praxe, kvalifikační předpoklady, stupnice platových tarifů, valorizace a změny v počtu stupnic platových tarifů
  • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě - principy zařazování zaměstnanců ve veřejných službách a správě do platových tříd podle katalogu prací, analytická metoda hodnocení prací
 • Změny katalogu prací v roce 2024 
  • nové znění dílu 1.3 katalogu prací ve veřejných službách a správě - „Informační a komunikační systémy“
  • změny v povolání 2.10.20 Referent územního plánování a stavebního řádu
  • nové povolání pro práce tajemníků městských a obecních úřadů, ředitelů krajských úřadů a ředitele Magistrátu hl. m. Prahy
  • nové zařazení prací školského logopeda a odborného pracovníka správy zdravotnických informací
 • Rozbor konkrétních příkladů prací a jejich zařazení do platových tříd, nejčastější chyby praxe a kontrolní zjištění
 • Další otázky související s odměňováním zaměstnanců platem,
 • Diskuze a zodpovídání dotazů účastníků semináře