INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zaměstnávání cizinců ze všech pohledů a vysílání zaměstnanců do zahraničí - výklad z pohledu pracovněprávních, daňových a pojistných předpisů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.4.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Magdaléna Vyškovská 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo).

Seminář je určen pro pracovníky personálních oddělení, mzdové účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost, které se problematika týká.

Program semináře:

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují 

 • Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence
 • Pobytová duální a neduální povolení (zaměstnanecká a modrá karta, Schengenské vízum)
 • Pojistné předpisy a daňové předpisy

Sociální a zdravotní pojištění
(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

 • Evropská koordinační nařízení
  • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
  • určení, kam platit pojistné v různých situacích
  • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení
  • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti
  • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají
  • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • Daňová rezidence fyzických osob a její určení
 • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • Zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR
 • Mezinárodní pronájem pracovní síly
 • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu
 • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců
 • Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR
 • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění
 • Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení
 • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • Definice vyslání
 • Minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.)
 • Notifikační povinnosti
 • Cestovní náhrady
 • Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • Zrušení záloh na daň v ČR
 • Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • Zamezení dvojího zdanění