INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zaměstnávání cizinců ze všech pohledů a vysílání zaměstnanců do zahraničí - výklad z pohledu pracovněprávních, daňových a pojistných předpisů

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
2.11.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Magdaléna Vyškovská 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Po absolvování semináře budou mít účastnicí jasno o všech povinnostech souvisejících se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů, aby se vyhnuli sankcím. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, sociální, daňové právo).

Seminář je určen pro pracovníky personálních oddělení, mzdové účetní, daňové poradce, auditory a další odbornou veřejnost, které se problematika týká.

Program semináře:

 • Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují 
  • Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence
  • Pobytová duální a neduální povolení (zaměstnanecká a modrá karta, Schengenské vízum)
  • Pojistné předpisy a daňové předpisy
 • Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)
  • Evropská koordinační nařízení
   • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
   • určení, kam platit pojistné v různých situacích
   • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení
   • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti
   • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají
   • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích
  • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
  • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR
 • Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)
  • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
  • Daňová rezidence fyzických osob a její určení
  • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
  • Zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR
  • Mezinárodní pronájem pracovní síly
  • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu
  • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců
  • Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR
  • Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění
  • Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
  • Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení
  • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů
 • Vyslání zaměstnanců z ČR
  • Definice vyslání
  • Minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.)
  • Notifikační povinnosti
  • Cestovní náhrady
  • Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
  • Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
  • Zrušení záloh na daň v ČR
  • Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
  • Zamezení dvojího zdanění