INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zaměstnávání cizinců v ČR nejen z pohledu pojištění a zdanění (včetně Ukrajiny)

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.7.2022
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Magdaléna Vyškovská 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Bude vysvětlena problematika zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. Na semináři se dozvíte i nové informace o zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny, jejich zdanění a pojištění. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak mzdové účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.

Program semináře:

V úvodu semináře budou krátce rozebrány základní povinnosti související se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců do ČR z pohledu všech předpisů včetně předpisů imigračních a pracovních.  Bude probírána i problematika nových zákonů týkajících se pobytu a zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která se u mnoha cizinců obvykle pracujících v České republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost k předpisům sociálního a zdravotního pojištění. V neposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice. S ukončením přechodného období Brexitu došlo k novým situacím ve všech probíraných oblastech. Na semináři budou v úvodu krátce vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Následovat bude podrobné vysvětlení, jak určit, do kterého státu má být odváděno za zaměstnance pojistné, a to jak podle evropských předpisů, tak podle dvoustranných smluv. Poté budou vysvětleny daňové souvislosti zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců a některých specifických profesí (vědci, akademičtí pracovníci, umělci, členové orgánů společností apod.).

 • Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují  
  • Pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
  • Pobyt ukrajinských uprchlíků na území ČR (dočasná ochrana, volný přístup na trh práce)
  • Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence 
  • Pojistné předpisy a daňové předpisy
  • Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie
  • Brexit a jeho dopady na zaměstnance
 • Sociální a zdravotní pojištění
  (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)
  • Evropská koordinační nařízení
   • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
   • určení, kam platit pojistné v různých situacích,
   • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,
   • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,
   • aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře, 
   • mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel,
   • Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK.
   • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,
   • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,
  • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.
  • Sociální a zdravotní pojištění občanů Ukrajiny
  • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.
 • Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)
  • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
  • Daňová rezidence fyzických osob a její určení.
  • Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.
  • Zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
  • Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
  • Speciální osvobození některých příjmů u uprchlíků z Ukrajiny
  • Specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
  • Specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí, zahraniční home-office a jeho řešení 
  • Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
  • Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
  • Stanovení základu daně po novele zákona o daních z příjmů 
  • Benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění.
  • Položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení.
  • Nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
  • Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.
  • Roční zúčtování – kdy ano a kdy ne