V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákony o obalech a odpadech - aktuálně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
28.1.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. František Ondráš 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
23.3.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. František Ondráš 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Legislativní změny v odpadech s předpokládanou účinností od ledna 2021.

Cílem semináře je seznámit posluchače s principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady, obaly a odpady z obalů, se současně platnou legislativou upravující tuto oblast. Účastníci semináře budou upozorněni také na problémy, které se v této oblasti vyskytují. Výklad bude doplněn příklady z praxe.

Seminář je určen pro pracovníky na úseku životního prostředí, ekology, odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového hospodářství.

Program semináře:

 • Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • aktuální legislativa v odpadovém hospodářství
  • zařazování odpadů
  • předcházení vzniku odpadů
  • kdy je možno odpad považovat za vedlejší produkt a kdy odpad přestává být odpadem
  • povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
  • povinnosti původců odpadů
  • povinnosti provozovatelů zařízení k nakládání s odpady
  • plnění ohlašovací povinnosti
  • vyhlášky v oblasti nakládání s odpady
  • sankční a přestupkové řízení – ukládání pokut za neplnění povinností dle právních předpisů v odpadovém hospodářství
  • přestupky a řízení o nich
 • Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • změny v legislativě pro nakládání s obaly a odpady z obalů
  • povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, prodejců
  • povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů
  • na koho se vztahuje podat návrh na zápis do Seznamu osob dle zákona o obalech
  • uzavírání smluv s autorizovanou společností EKO-KOM
  • přestupky a řízení o nich
 • Diskuse, odpovědi na dotazy