INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákoník práce a navazující předpisy v aktuální firemní praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
3.10.2017
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Miloš Hejmala 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
4.10.2017
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Martin Vališ 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.10.2017
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Mgr. Martin Vališ 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
9.10.2017
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Martin Vališ 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální podobou zákoníku práce. Seminář je určený pro personalisty, mzdové účetní a vedoucí pracovníky.

Účastníci na školení obdrží:
ÚZ - Zákoník práce, rejstřík

Program semináře:

 • Novela občanského zákoníku
  • dohoda o srážkách ze mzdy
  • pracovněprávní způsobilost
  • skončení pracovněprávního vztahu nezletilce
 • Novela zákona o specifických zdravotních službách účinná od 1. 11. 2017
  • přehled právní úpravy
  • pracovnělékařské prohlídky
   • vstupní lékařské prohlídky a jejich placení
   • prohlídky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • lékařské posudky, posudkové závěry a jejich vazba na zákoník práce související judikatura Nejvyššího soudu
  • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce, převedení na jinou práci a ukončení pracovního poměru
 • Aktuální vybrané otázky zákoníku práce
  • vznik pracovního poměru – na co si dát pozor v pracovní smlouvě
   • doba určitá
   • zkušební doba a zrušení pracovního poměru v ní
   • mzdová ujednání (rozdíly mezi sjednáním mzdy a určením mzdy, povinné mzdové složky, zaručená mzda)
   • informační povinnost zaměstnavatele
   • informace vyžadované před vznikem pracovního poměru
  • rozvázání pracovního poměru
   • dohoda
   • výpověď ze strany zaměstnavatele a výpovědní důvody
   • zákazy výpovědi
   • možnosti zaměstnavatele při porušování povinností zaměstnancem
   • postavení odborové organizace při jednostranném skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
   • spory o neplatnost rozvázání pracovního poměru
   • doručování výpovědi
   • aktuální judikatura týkající se ukončování pracovních poměrů
  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)
   • povinnosti zaměstnavatele
  • problematika kontroly zaměstnanců na pracovišti
   • monitoring emailů, použití internetu, kamerové systémy
   • dopady nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve vztahu k osobním údajům zaměstnanců – stručné shrnutí základních změ
  • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
   • povinnosti zaměstnavatele
   • práva zaměstnanců
   • aktuální judikatura
 • Závěr a diskuze, odpovědi na dotazy