INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákoník práce a navazující předpisy v aktuální firemní praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.9.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Miloš Hejmala 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.9.2017
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. Miloš Hejmala 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.9.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Miloš Hejmala 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
3.10.2017
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Miloš Hejmala 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účestníky s aktuální podobou zákoníku práce a představit plánované změny pracovního práva pro rok 2017. Seminář je určený pro personalisty, mzdové účetní a vedoucí pracovníky.

Účastníci na školení obdrží:
ÚZ - Zákoník práce, rejstřík

Program semináře:

 • Změny v občanském zákoníku, jejich vliv na pracovněprávní vztahy
  • dohoda o srážkách ze mzdy
  • pracovněprávní způsobilost
  • skončení pracovněprávního vztahu nezletilce
 • Zásadní změny v zákoníku práce
  • pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní režimy pracovní doby, konto pracovní doby, odpočinek po pracovní cestě)
  • nové postavení vedoucích zaměstnanců (vrcholový řídící zaměstnanec, sjednání odvolatelnosti, rozvrh pracovní doby)
  • překážky v práci, pracovní volno
  • dovolená (výpočet podle hodin, poměrná část, převedení a krácení dovolené, dovolená v dohodě o pracovní činnosti)
  • práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce)
  • šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů)
  • vztah odborů a managementu (pluralita odborů)
  • skončení pracovního poměru (sociální plán)
  • změny ve zjišťování průměrného výdělku
 • Přechod práv a povinností (prodej a pacht podniku, převedení a přemístění zaměstnavatele)
 • Změny v dalších pracovněprávních předpisech
  • zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost, sankce a pokuty)
  • zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci)
 • Legislativní aktuality ke dni konání semináře
 • Diskuse, odpovědi na dotazy