INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o zpracování osobních údajů aneb adaptace GDPR do právního řádu ČR

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
30.1.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
6.2.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
7.2.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Martin Vališ 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.2.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.2.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro pracovníky HR oddělení, podnikové právníky, vrcholový a střední management společnosti, členy statutárních orgánů, prokuristy atd. Cílem semináře je seznámit účastníky s adaptačním zákonem, který schválila dne 5.12. 2018 Poslanecká sněmovna.

V praxi se ukazuje, že největším problémem GDPR neboli Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (účinného od 25.5.2018) je slovo „obecné“ v jeho názvu. Z tohoto důvodu vychází v jednotlivých členských státech EU jednak výkladová stanoviska či doporučení příslušných dozorových úřadů  (v ČR je to Úřad pro ochranu osobních údajů - ÚOOÚ), jednak  pro soulad s právním prostředím členského státu také speciální adaptační zákony. Tyto adaptační zákony mohou definovat např. pravomoci a působnosti dozorových orgánů, pravidla a výjimky při zpracování osobních údajů zaměstnanců nebo při zpracování osobních údajů justičními a policejními orgány.

Dne 15.12.2018 takový adaptační zákon schválila Poslanecká sněmovna ČR a cílem tohoto semináře je účastníky seznámit s jeho dopady do podmínek ochrany osobních údajů v ČR. Tento seminář je rovněž zaměřen na povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů ve vazbě na subjekty údajů a jejich práv, mimo jiné také ve vztahu k výkonu dozorových působností ÚOOÚ.

Program semináře:

 • Základní pojmy
 • Praktické dopady, nejčastější otázky
 • Co přinese nový adaptační zákon v ČR
 • Vedení záznamů o činnostech zpracování
 • Doložení záruk GDPR zpracovatelem
 • Předávání osobních údajů třetím osobám
 • Práce s osobními údaji ve firmě či organizaci
 • Co očekávat od dozorových orgánů a jejich stanoviska
 • První pokuty, rizika pokut a jak je minimalizovat
 • Přestupky v souvislosti s porušením ochrany osobních údajů, trestně-právní odpovědnost PO
 • Diskuze, doporučení


I když právní úprava ochrany osobních údajů byla z důvodu volného pohybu osobních údajů v rámci EU a z důvodu sjednocení vtělena do nařízení, výklad jednotlivých článků přesto závisí na konkrétním dozorovém úřadě (v ČR je to Úřad pro ochranu osobních údajů). Hladké a bezchybné zavedení GDPR do firmy je podmíněno znalostí poměrně komplexního souboru vědomostí o zákonech, výkladových vodítkách nebo stanoviscích jednotlivých dozorových úřadů, včetně analýzy přestupků a udělených pokut. Všechny tyto vědomosti vám předáme na našem novém kurzu GDPR (více jak) půl roku poté.