INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
31.10.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Lukáš Křesálek 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníci se seznámí s právní úpravou dvou nejčastějších druhů zadávacích řízení – otevřeného a zjednodušeného podlimitního řízení. Získají také veškeré potřebné znalosti pro úspěšné zadávání veřejných zakázek a schopnost správné analýzy organizace zadávacích řízení, naučí se minimalizovat riziko porušení zákona.

Posluchači budou uvedeni do problematiky veřejných zakázek z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a osvojí si základní pojmy, které se v rámci těchto zadávacích řízení vyskytují, způsoby zahájení, minimálními zákonné lhůty v průběhu řízení a také odlišnosti týkající se způsobu prokazování splnění kvalifikace.

V rámci semináře si účastníci projdou celý průběh zadávacího řízení, od přípravy zadávací dokumentace, vyplnění formulářů, povinných dokumentů zpracovávaných v průběhu řízení až po ukončení řízení. Seznámí se rovněž s jednotlivými dokumenty, které má zadavatel povinnost z pohledu zákona zpracovat. Posluchači budou upozorněni na rozsah možných požadavků na kvalifikaci a způsob jejich prokazování a budou obeznámeni s postupy při otevírání, posuzování a hodnocení nabídek.

Program semináře:

 • Základní principy zákona č. 134/2016 Sb. a přechodná ustanovení
 • Základní pojmy, druhy veřejných zakázek a zadávacích řízení, finanční limity
 • Otevřené řízení a zjednodušené podlimitní řízení
 • Porovnání průběhu zadávacího řízení
 • Způsob zahájení zadávacího řízení
 • Nastavení správných lhůt v rámci zadávacího řízení
 • Náležitosti zadávací dokumentace – příklad nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií, lhůt a dalších požadavků zadavatele
 • Způsob prokazování kvalifikace a jeho odlišnosti mezi oběma zadávacími řízeními
 • Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
 • Povinné formuláře uveřejňované v rámci otevřeného řízení
 • Souhrn dokumentů, které zákon povinně ukládá zadavateli v průběhu zadávacího řízení vyhotovit
 • Ukončení zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, zvláštní instituty
 • Dotazy, diskuze