INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o registru smluv

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 1.2.)
15.3.2018
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Mgr. Blanka Hanzelová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.3.2018
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Blanka Hanzelová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Přijďte si pro informace o rozsahu povinnosti zveřejňovat smlouvy, sankci zrušení smlouvy, metadatech, zákonných výjimkách z povinnosti zveřejnit smlouvu, finančních dopadech zveřejňování, atd.

Účastníci získají informace obsažené v textu zákona. Naučí se orientovat v zákoně a aplikovat jeho relevantní ustanovení na svou praxi. Propojí získané informace se zákonem o veřejných zakázkách a zákonem na ochranu osobních údajů. Naučí se, jak upravit vnitřní směrnici či jiné postupy v jejich organizaci tak, aby jejich postup byl se zákonem souladný.

Cílovou skupinou jsou zadavatelé a dodavatelé zboží, služeb, apod. jako smluvní partneři soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, zejména obce III. stupně a jejich příspěvkové organizace.

Program semináře:

  • Předmět nové úpravy
  • Povinné subjekty
  • Registr smluv x profil zadavatele
  • Publikační povinnost, limity
  • Sněmovní tisk č. 42, Stanovisko vlády
  • Vztah k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Interpretační nejasnosti a návrhy lektorky, jak si s nimi poradit
  • Diskuse a závěr