INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o pozemních komunikacích v souvislostech

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.10.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
JUDr. Ladislav Hireš 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.10.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
JUDr. Ladislav Hireš 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.10.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
JUDr. Ladislav Hireš 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.10.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Ladislav Hireš 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je prohloubit a rozšířit znalosti úředníků územních samosprávných celků a seznámit je s aktuální právní úpravou a judikaturou v oblasti rozhodování dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích vč. související procesní úpravy a navazujících předpisů.

Vzdělávací program je zaměřen na pohled problematiku zejména z pozice výkonu státní správy, tak samosprávy (vlastnictví pozemních komunikací), vč. dotčení uživatelů pozemních komunikací. Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb.

Program semináře:

 • Rozdělení pozemních komunikací
  • pozemní komunikace a rozdíl oproti jiným pozemním dopravním cestám
  • rozdělení do tříd a kategorií
  • zákonné parametry zejm. místních komunikací
  • význam a smysl pasportu místních komunikací
  • správní řízení o zařazení pozemní komunikace nebo o jejím vyřazení
  • účelové komunikace – 4 znaky pro vznik účelových komunikací vč. judikatury
 • Součásti a příslušenství pozemních komunikací
  • těleso pozemní komunikace
  • kanalizace
  • odchylky v případě průjezdního úseku
  • příslušenství věci – obecná charakteristika dle občanskoprávní úpravy, problém s pojmenováním silniční vegetace
 • Příslušnost správních orgánů
  • silniční správní úřady obcí tzv. I. typu
  • systémová podjatost
  • veřejnoprávní smlouvy o převodu agendy, postoupení věci z důvodu vhodnosti
  • nečinnosti správních orgánů; speciální stavební úřady ve věcech pozemních komunikací
  • základní atributy pro činnost úředníků
 • Připojování pozemních komunikací, řízení o uzavírce a objížďce, obecné a zvláštní užívání pozemních komunikací a další typy řízení
  •  jednotlivým typům řízení je vysvětlena jejich charakteristika
 • Odpovědnost vlastníka pozemní komunikace
  • pojem chodník, pojem schůdnost, sjízdnost; závada ve schůdnosti a sjízdnosti
  • stavební stav a dopravně technický stav pozemní komunikace
  • občanskoprávní odpovědnost vlastníka pozemní komunikace vůči uživateli a dále vůči vlastníkovi sousední nemovitosti
  • možnost vydat nařízení obce o neudržovaných úsecích pozemních komunikací a další související nařízení obce
 • Majetkoprávní vztahy k pozemním komunikacím
  • možné nároky vlastníka pozemku zastavěného pozemní komunikací – bezdůvodné obohacení
  • možnosti narovnání majetkových vztahů – směna, prodej, věcná břemena
  • ochrana pozemních komunikací v důsledku zvýšeného provozu a investiční výstavby
 • Základní informace o přestupcích na daném úseku
  • základní informace o procesní stránce – zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, specifika nejčastějších přestupků v oblasti silničních hospodářství
 • Dotazy a diskuze