INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o pohřebnictví - povinnosti obcí

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
28.8.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Zdeněk Chvátal Ph.D. 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s aktuálním zněním zákona o pohřebnictví. Rozebrána bude zejména problematika povinností obcí při zajišťování pohřbení, provozování veřejných pohřebišť, vedení evidencí, regulace cen při oceňování služeb a dalších záležitostí.

Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací nového občanského zákoníku na úseku pohřebnictví, pro aktuální poznatky z kontrol na pohřebištích a z aplikační praxe.

Program semináře:

  • informace o novele zákona o pohřebnictví a prováděcích vyhláškách
  • zapojení OZ do provozních postupů obcí
  • veřejná a neveřejná pohřebiště
  • nové vymezení základních pojmů
  • postupy při 48 hod. a 96 hod. od úmrtí, neznámá osoba, cizinec
  • oprávnění pro otevření rakve, hrobu, hrobky a při exhumaci
  • HLAVA III. zákona – Veřejná pohřebiště (rozbor § 16 - § 25)
  • dozor nad dodržováním zákona
  • přestupky
  • stanovení lhůt pro sjednání nápravy ze strany obcí