INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o finanční kontrole v roce 2017

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
3.11.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Hana Juráňová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
10.11.2017
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Hana Juráňová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře zaměřeného na vnitřní kontrolní systém je seznámit účastníky s procesy řídící kontroly a interního auditu. Teoretický výklad bude doprovázen mnoha příklady z praxe.

Program semináře:

 • Legislativní rámec v roce 2017 - Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004
 • Informace o stavu nově připravovaného Zákona o vnitřní kontrole, který měl nahrazovat Zákon o finanční kontrole.
 • Informace MVČR
 • Zákon o finanční kontrole
  • vymezení pojmů
  • obecná formulace finanční kontroly
  • cíle finanční kontroly
  • organizační zajištění finanční kontroly
 • Veřejnosprávní kontrola
  • Zákon o kontrole (nahrazující zákon o státní kontrole)
  • Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, důležité změny v návaznosti na legislativu roce 2017
  • Postavení poskytovatele dotací ze SR i z rozpočtu ÚSC a postavení příjemce těchto transferů v roce 2017
  • VSK u zřízených příspěvkových organizací
 • Vnitřní kontrolní systém
  • povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
  • předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
  • záznam o kontrole
  • praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky
  • příklad řídící kontroly u výdajů
  • příklad řídící kontroly u příjmů
 • Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic.
 • Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
 • Shrnutí, workshop, závěr