V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon o cestovních dokladech v aktuálním znění

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.6.2021
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Jana Kovačová 1.900,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, v platném znění. Cílovou skupinou jsou úředníci územních samosprávných celků dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., zejména úředníci obcí s rozšířenou působností, kteří vykonávají správní činnosti na úseku cestovních dokladů.

Program webináře:

 • Aktuální právní úprava na úseku cestovních dokladů a úvod do problematiky
  • právní předpisy a související předpisy dle aktuální právní úpravy, stručný výklad základních pojmů
  • druhy cestovních dokladů, údaje zapisované do CD, změny a doplňování zapisovaných údajů
  • územní a časová platnost cestovních dokladů
  • lhůty pro vydání cestovního dokladu
 • Vydávání cestovních dokladů
  • žádost o vydání CD a její náležitosti, žádost o doplnění, změnu údajů v CD, prokazování údajů a prověřování správnosti údajů uvedených v žádosti
  • orgány příslušné k vydání, podání žádosti o vydání CD (příslušnost k podání žádosti, způsob jejího pořízení, pořízení biometrických údajů, digitalizované podoby držitele a jeho podpisu, jiný způsob připojení podoby žadatele a podpisu), doklady předkládané k žádosti a požadavky na ně kladené
  • předání vyhotoveného cestovního dokladu – osoby oprávněné CD převzít, orgány, u kterých dochází k převzetí CD, jiný způsob předání CD než osobní převzetí, úkony v rámci předání CD
 • Odepření vydání cestovního dokladu, skončení doby platnosti CD ze zákona, na základě rozhodnutí, sepsáním protokolu
 • Povinnosti držitele a dalších osob na úseku cestovních dokladů a působnost orgánů veřejné správy na úseku CD, zadržení CD
 • Přestupky na úseku cestovních dokladů
 • Evidence cestovních dokladů
  • informační systém CD
  • správce, zpracovatel, uživatel, manuální evidence
  • poskytování údajů z evidence CD, blokace údaje o poskytnutí údajů
 • Správní poplatky na úseku cestovních dokladů
 • Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuze