INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - teorie a praxe

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.3.2019
9:00 - 16:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.3.2019
9:00 - 16:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
28.3.2019
9:00 - 16:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
16.4.2019
9:00 - 16:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem kurzu je důkladně seznámit jeho posluchače s principy nové právní úpravy přestupků. V rámci kurzu je probírána hmotněprávní i procesní terminologie správního trestání. Součastí kurzu je i praktická část. Kurz je tedy navržen tak, aby si jeho účastníci odnesli praktické poznatky, ale zároveň reflektuje požadavky na důkladné zaškolení, které si klade za cíl poskytnout úředníkům podrobný výklad, který mohou zúročit v rámci zákonem plnění stanovených požadavků na jejich kvalifikaci. Kurz bude probíhat do 16 hodin.

Program semináře:

 • Charakteristika přestupkové agendy z hlediska ústavního systému dělby moci
 • Základní zásady a prameny správního práva trestního
  • Výkon přestupkové agendy jako forma činnosti veřejné správy
  • Základní zásady správního práva trestního
  • Prameny právní úpravy přestupků
 • Základní hmotněprávní terminologie přestupkového práva
  • Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci v souvislosti s projednáváním přestupků
 • Právo na spravedlivý proces v řízení o přestupku - procesní část
  • Aplikační praxe - kroky před a po zahájení řízení před správním orgánem I. stupně (řešení jednotlivých situací)
  • Řízení o odvolání
  • Přezkumné řízení a zvláštní postupy