INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Základy DPH podrobně včetně praktických příkladů (dvoudenní)

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
27.8. - 28.8.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dana Vankeová 3.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým, vysvětlení jednotlivých druhů zdanitelných plnění v tuzemsku, v EU i třetích zemích s vazbou na daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení, v semináři budou promítnuty i změny zákona o DPH 2019 a budou řešeny praktické příklady.

Program semináře:

 • Povinnost přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech - vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a kontrolního hlášení, včetně vazby na místo plnění
 • Daňové doklady v listinné a elektronické podobě, povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH - změny 2019 - nové typy dokladů
 • Základ daně, vedlejší náklady, změny ve výpočtu daně a zaokrouhlování
 • Oprava základu daně, lhůty, opravné daňové doklady
 • Sazby daně, sazba daně ve vztahu k věcem nemovitým (informace GFŘ)
 • Informace k věcem nemovitým včetně příkladů
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem a prodej věcí nemovitých ( informace GFŘ) - změny 2019
 • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně - dodání nebo pořízení zboří z EU a třetích zemí, služby v rámci EU a třetích zemí
 • Nárok na odpočet, povinnosti, lhůta, poměrný nárok na odpočet, krácený nárok na odpočet - změny 2019
 • Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná 
 • Daňové přiznání 
 • Souhrnné hlášení
 • Kontrolní hlášení
 • Diskuze k probíraným tématům