INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Základy DPH

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
2.10.2017
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dana Vankeová 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
3.10.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Dana Vankeová 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
4.10.2017
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Dana Vankeová 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
5.10.2017
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Dana Vankeová 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým se zaměřením zejména na tuzemská plnění, vysvětlení jednotlivých druhů zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení. Důraz bude kladen zvláště na uskutečnění zdanitelných plnění a náležitosti daňových dokladů v rámci tuzemských plnění. V semináři budou promítnuty i změny zákona o DPH 2017 – zákon 170/2017 Sb. účinný od 1.7.2017 včetně odkazů na vysvětlující informace GFŘ vydané během léta 2017.

Program semináře:

 • Základní pojmy, osoby povinné k dani, ekonomická činnost, obrat pro účely DPH, zrušení společnosti (sdružení bez právní subjektivity)
 • Plátce DPH, identifikovaná osoba - vysvětlení pojmů, registrace pro účely DPH.
 • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby, výjimky, elektronicky poskytované služby
 • Předmět plnění, třístranný obchod, pořízení auta z jiného členského státu EU
 • Povinnost přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech – vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a kontrolního hlášení -  změny 2017
 • Daňové doklady v listinné a elektronické podobě, povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH – změny 2017
 • Základ daně, vedlejší náklady
 • Oprava základu daně, lhůty, opravné daňové doklady.
 • Sazby daně, sazba daně ve vztahu k věcem nemovitým (informace GFŘ)
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem a prodej věcí nemovitých (informace GFŘ)
 • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • Nárok na odpočet, povinnosti, lhůta, poměrný nárok na odpočet, krácený nárok na odpočet – změny 2017
 • Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná, nařízení vlády
 • Správa daně v tuzemsku – registrace, lhůty, druhy daňových přiznání, povinný registrační údaj, zdaňovací období, zrušení registrace, nespolehlivý plátce, ručení za daň – změny 2017
 • Povinné formuláře v rámci DPH (přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení)