INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Základy DPH

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.9.2022
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
26.10.2022
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Dana Vankeová 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým se zaměřením především na tuzemská plnění, vysvětlení jednotlivých druhů zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení, bude kladen důraz především na uskutečnění zdanitelných plnění a náležitosti daňových dokladů v rámci tuzemských plnění, vzhledem k rozsáhlosti zákona o dani z přidané hodnoty je při výkladu kladen důraz na základní orientaci v zákoně.

Program webináře:

  • Základní pojmy, osoby povinné k dani, ekonomická činnost, obrat pro účely DPH
  • Nové pojmy od 1.10.2021 - prodej zboží a dovezeného zboží na dálku, provozování elektronických rozhraní, zboží nízké hodnoty, režim OSS
  • Plátce DPH, identifikovaná osoba - vysvětlení pojmů, registrace pro účely DPH, nové typy plátců a identifikovaných osob
  • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby, výjimky
  • Předmět plnění, pořízení auta z jiného členského státu EU
  • Sklad uvnitř území EU, řetězové obchody
  • Povinnost přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech – vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a KH
  • Daňové doklady v listinné a elektronické podobě, povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH
  • Základ daně, vedlejší náklady
  • Oprava základu daně, lhůty, opravné daňové doklady.
  • Sazby daně, sazba daně ve vztahu k věcem nemovitým
  • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem a prodej věcí nemovitých (informace GFŘ)
  • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
  • Nárok na odpočet, povinnosti, lhůta, poměrný nárok na odpočet, krácený nárok na odpočet
  • Změny od 1.1.2022 pro cestovní služby
  • Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná, nařízení vlády
  • Správa daně v tuzemsku – registrace, lhůty, druhy daňových přiznání, povinný registrační údaj, zdaňovací období, zrušení registrace, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení za daň
  • Povinné formuláře v rámci DPH  (přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení)
  • Nové znění Dílu 3 Zvláštní režim jednoho správního místa § 110a - § 110z