INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Základní registry - vazby, využití, informační systémy pro editaci v ROB a RÚIAN a užití CzechPoint

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.4.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Ivana Kotrčová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky s účelem základních registrů, se základními termíny a vazbami mezi nimi. Podrobně s registrem obyvatel a s agendovým informačním systémem evidence obyvatel, včetně využívání formulářů Czech Point. Dále je seznámit s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí a informačním systémem územní identifikace, s editační povinností obcí a stavebních úřadů, s vymezením volebních okrsků, řešením reklamací a praktickými postupy při zapisování, změnách a odstraňování stavebních objektů a adresních míst. Budou seznámeni s provázaností ROB, ROS a RÚIAN. To vše v rámci platné legislativy. Seminář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům podle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Program semináře:

 • Základní registry  – vznik, vazby, přínos, právní základ, systém fungování, terminologie
  • Informační systém základních registrů
  • Agendové informační systémy (AIS)
 • Registr obyvatel (ROB) –obsah, vazby, editoři, referenční údaje
  • Agendový informační systém evidence obyvatel (ISEO) – editor, uživatel
  • Praktické ukázky využívání formulářů z CzechPoint – využívání, poskytování, volební seznamy
  • Řešení reklamací v ISEO
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) – obsah, vazby, editoři, referenční údaje, nereferenční údaje
  • Informační systém územní identifikace (ISUI)
  • Rozdíly mezi editační povinností obcí a stavebních úřadů. (Ujasnění agendy spravované katastrem nemovitostí a agendy spravované obcí, stavebním úřadem)
  • Zápis, změna či zrušení stavebního objektu, adresního místa, ulice v ISUI (podklady pro zápis)
  • Řešení reklamací v ISUI
  • Volební okrsky v ISUI
  • Praktické postupy a zkušenosti při zapisování údajů do ISUI obcí a stavebním úřadem
  • Součinnost s dalšími subjekty při provádění zápisů do ISUI
 • Číslování budov, označování názvů ulic a veřejných prostranství v obci  (podle novelizace zákona obcích k 01.07.2012) – souvislosti s RUIAN
  • Přidělování čísel popisných,  evidenčních
  • Způsob označování budov
 • Vazby mezi jednotlivými registry
  • Dopady změn v RÚIAN na ROB a ROS
  • Co přinese zrušení objektu dalším agendám? (evidenci obyvatel, živnostenským úřadům, evidenci řidičů, evidenci vozidel, občanským průkazům,  cestovním dokladům, atd..).
  • Způsoby řešení