INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Základní registry - vazby, využití, informační systémy pro editaci v ROB a RÚIAN a užití CzechPoint

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.2.2020
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Bc. Ivana Kotrčová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.2.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Bc. Ivana Kotrčová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky se systémem základních registrů, s provázaností RPP, ROB, ROS a RÚIAN. S velice důležitou vazbou ROB a RUIAN, včetně podrobného popisu těchto základních registrů. Působnost jednotlivých orgánů vůči ROB a RUIAN. Ujasnění editačních povinností obcí a stavebních úřadů, s vymezením volebních okrsků, řešením reklamací a praktickými postupy při zapisování, změnách a odstraňování stavebních objektů a adresních míst. To vše s důrazem na praxi a v rámci platné legislativy.

Program semináře:

 • Základní registry  – vznik, vazby, přínos, právní základ, systém fungování, terminologie
  • Informační systém základních registrů
  • Agendové informační systémy (AIS)
 • Registr obyvatel (ROB) –obsah, vazby, editoři, referenční údaje
  • Agendový informační systém evidence obyvatel (ISEO) – editor, uživatel (poskytování, potvrzování)
  • Formuláře v CzechPoint
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) – obsah, vazby, editoři
  • Referenční údaje, nereferenční údaje
  • Informační systém územní identifikace (ISUI)
  • Rozdíly mezi editační povinností obcí a stavebních úřadů
  • Co v ISUI edituje Katastrem nemovitostí
  • Které zápisy v ISUI jsou v působnosti obce a které stavebního úřadu?
  • Zápis, změna či zrušení stavebního objektu, adresního místa, ulice v ISUI (podklady pro zápis)
  • Řešení reklamací v ISUI
  • Volební okrsky v ISUI
  • Praktické postupy a zkušenosti při zapisování údajů do ISUI obcí a stavebním úřadem
  • Součinnost s dalšími subjekty při provádění zápisů do ISUI
 • Číslování budov, označování názvů ulic a veřejných prostranství v obci (podle novelizace zákona obcích k 01.07.2012) – souvislosti s RUIAN
  • Přidělování čísel popisných, evidenčních
  • Způsob označování budov
 • Vazby mezi jednotlivými registry
  • Dopady změn v RÚIAN na ROB a ROS
  • Co přinese zrušení objektu/adresního místa dalším agendám? (evidenci obyvatel, živnostenským úřadům, evidenci řidičů, evidenci vozidel, občanským průkazům, cestovním dokladům, atd..).
  • Způsoby řešení