INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Workshop GDPR o krok dále - praktické rady a zkušenosti

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
7.3.2018
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Mgr. Martin Vališ 2.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
9.3.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Ing. Magda Janotová LL.M. 2.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.3.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Mgr. Martin Vališ 2.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.3.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Martin Vališ 3.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Tento pracovní workshop má omezenou kapacitu 15 účastníků na termín

Pracovní workshop volně navazuje na seminář Ochrana osobních údajů dle GDPR, ve kterém měli účastníci možnost se obecně seznámit s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a s jeho požadavky. Tento workshop je zaměřen na období příprav jeho implementace ve firmách, při které vyvstává řada konkrétních otázek, jak interně chápat a technicky provést všechny požadavky GDPR včetně úpravy procesů a tvorby příslušné dokumentace.

Na semináři společně probereme praktické zkušenosti s implementací GDPR s návrhem možných doporučení. Nastíníme aktuální problémy a podělíme se se zkušenostmi s jejich řešením. Seminář je určen pro pracovníky HR oddělení, podnikové právníky, vrcholový a střední management společnosti, členy statutárních orgánů, prokuristy atd.

Program semináře:

 • Osobní údaje v personální praxi, výběrová řízení, marketing, zákazníci
 • Požadavky na zpracovatelskou smlouvu a její obsah
 • Plán implementace GDPR
 • Otázky spojené s inventurou dat (mapováním osobních údajů)
 • Účely zpracování a zákonné požadavky
 • Problematika souhlasů se zpracováním osobních údajů
 • Otazníky nad systémem uplatňování práv subjektů údajů
 • Profilování a automatické rozhodování
 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Tvorba vnitřních předpisů a metodik správce
 • Správní pokutování, očekávané kontroly, společný postup
 • E-privacy (další legislativa EU) - problematika GDPR v prostředí elektronických komunikací