INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy ve správním řízení

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
7.12.2017
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Bc. Karolína Kofroňová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s informačními systémy veřejné správy, s jejich fungováním a s pravidly využívání údajů obecně a v souvislosti se správním řízením.

Vzdělávání je určeno úředníkům zařazeným do obecních, městských a krajských úřadů vykonávajícím agendy, v jejichž rámci jsou využívány údaje z informačních systémů veřejné správy, a kteří vedou správní řízení.

Program semináře:

 • Přehled právních předpisů upravujících problematiku informačních systémů veřejné správy
 • Základní registry
  • referenční údaje
  • charakteristika orgánu veřejné moci, charakteristika veřejného a neveřejného informačního systému veřejné správy
  • odstraňování nesouladů
  • informační systém základních registrů, přehled základních registrů
  • agendové informační systémy, správci, údaje vedené v jednotlivých registrech
 • Informační systém evidence obyvatel
  • vedené údaje, zapisovatelé údajů, uživatelé údajů podle zákona o evidenci obyvatel a podle zvláštních zákonů, odstraňování nesouladů, rozsah čerpání údajů
 • Další informační systémy veřejné správy
  • informační systém cizinců, informační systém občanských průkazů, informační systém cestovních dokladů, informační systém datových schránek
  • katastr nemovitostí – údaje vedené v jednotlivých systémech, zapisovatelé, rozsah čerpání údajů
 • Využívání údajů v průběhu správního řízení
  • ověřování údajů před zahájením řízení a při podání žádosti, kontrola údajů před vydáním rozhodnutí, způsoby čerpání údajů, vyznačení čerpání údajů ve spisové dokumentaci
 • Diskuse a závěr