INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v uplatňování DPH pro rok 2016 a kontrolní hlášení

Přednáší: Ing. Václav Benda
Délka videa: 3 hodiny a 55 minut
Nahráno: 7.12.2015
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Výklad je zaměřen především na změny v uplatňování DPH pro rok 2016, na novinku v podobě kotnrolního hlášení a na aktuální problémy při uplatňování DPH.

Náplň videokurzuí:

  • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
  • Aktuální problémy při stanovení místa plnění u služeb a aplikaci zvláštního režimu jednoho správního místa u vybraných služeb
  • Aktuální problémy při vystavování daňových dokladů
  • Aktuální problémy při stanovení sazeb daně a změny sazeb daně pro rok 2016 ve vazbě na nový zákon o evidenci tržeb
  • Změny ve vymezení penzijních činností od 1.1.2016 ve vazbě na ukončení důchodového spoření
  • Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na změny při osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí od 1.1.2016
  • Trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a změny pro rok 2016
  • Praktické problémy v oblasti správy DPH a změny od 1.1.2016 ve vazbě na nový zákon o evidenci tržeb
  • Metodika zpracování kontrolních hlášení od 1.1.2016