INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v oblasti mzdové agendy v roce 2021

Přednáší: Ing. Růžena Klímová
Délka videa: 4 hodiny a 50 minut
Nahráno: 26.2.2021
Materiály: Písemný materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2021.

Obsah videokurzu:

 • Změny v zákoně o daních z příjmů:
  • změna výše limitu úhrnné částky úroků  ze 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (zákon č. 386/2020 Sb.)
  • odstranění brutace
  • daňová pásma, sazby daně
  • výpočet čisté mzdy
  • sleva na poplatníka, ostatní daňové slevy 
  • stravovací paušál
  • paušální daň u OSVČ
 • Změny v pracovněprávní oblasti - zákon č. 285/2020 Sb. - od 30.7.2020 a od 1.1.2021 se zaměřením  na  dovolenou v hodinách
 • Zápočtový list a změny v ZL
 • Doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 • Změny účinné od 1.1.2021 - sdílené pracovní místo a podmínky pro zavedení
 • Nová překážka z důvodu obecného zájmu - § 203a - dovolená při akci s mládeží podmínky pro refundaci vyplacené náhrady
 • Stanovení nároku na dovolenou
  • předpokládaný nárok
  • skutečný nárok se musí odvozovat od harmonogramu směn
  • vyrovnávací období a z něho odvozený harmonogram směn na příslušný kalendářní měsíc  jako základ pro  správný nárok na dovolenou
  • změna úvazku a  nárok na dovolenou
  • převod zůstatku dovolené 
  • zůstatek  dovolené z roku 2020 ve dnech
  • náhrada mzdy za dovolenou
  • překážky v práci započítávané jako doba odpracovaná pro  nárok na dovolenou
  • limitní kumulativní překážky v práci 
  • neomluvená  absence a dovolená
  • dodatková dovolená a podmínky pro její přiznání
  • doplňková výstupní sestava o dovolené
 • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021
  • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění,  a  minimální výše  průměrného hodinového výdělku
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • nezabavitelná částka v roce 2021
  • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení 
  • zákon č. 191/2020 Sb. - daňový bonus je od 24.4.2020 nedotknutelný pro exekuční i insolvenční srážky
  • odstupné a exekuce
  • vyživované osoby a jejich prokazování
  • součinnost vůči  exekutorům a ins. správcům