INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2023

Přednáší: Ing. Růžena Klímová
Délka videa: 4 hodiny a 45 minut
Nahráno: 30.1.2023
Materiály: Písemný materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023.

Obsah videokurzu:

 • Slevy na pojistném od 1.2.2023 v příkladech
  • Okruh oprávněných zaměstnanců, na něj je možné slevu uplatnit
  • Podmínky pro uplatnění slevy
  • Kdy nelze slevu uplatnit
  • Penále při neoprávněném uplatnění slevy
  • Povinnosti zaměstnavatele
  • Povinnosti zaměstnance
  • Povinnosti ČSSZ
  • Nové závazné formuláře
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu
  • Doplatek se netýká náhrady mzdy
  • Další změny v této oblasti
  • Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • Správné postupy při poskytování stravenkového paušálu a jeho maximální výše v roce 2023 ve všech souvislostech
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – účel potvrzení
  • Stručně o ročním zúčtování
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. souvislosti se změnou zákoníku práce
  • Nové redukční hranice pro rok 2023
  • Maximální vyměřovací základ v roce 2023
  • Další parametrické změny
  • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění 
  • Změny v ohlašovacích povinnostech vůči OSSZ od 1.4.2022 a problémy s tím spojené
 • Parametrické změny ve zdravotním pojištění
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v roce 2023 a podmínky pro uplatnění
  • Minimální vyměřovací základ
  • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci stát
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • Paušální náhrada nákladů při exekuci 
  • Výše paušální náhrady dle vyhlášky 517/2021 Sb., podmínky pro uplatnění,
  • Příklady na výpočet paušální náhrady, promlčení nároku na paušální náhradu
  • Povinnosti zaměstnavatelů v rámci součinnosti – změna v § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád
  • Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v roce 2023
  • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • Roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a při insolvenční srážce 
 • Další změny k datu konání semináře
  • Vyhláška o cestovních náhradách v roce 2023
  • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl ZPS
  • Důležité změny v pracovnělékařských prohlídkách od roku 2023    
  • Změna archivační lhůty u mzdových listů
  • Odškodňování bolesti – vyhláška č. 276/2015 Sb.
  • Nové povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávající zdravotnické záchranáře            
  • Nové formuláře – Přehled o výši pojistného
  • Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném
 • Změny v pracovněprávní oblasti
  • Návrh změn v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změna v zákoně o nemocenském pojištění, v zákoně o inspekci práce atd.) po rozsáhlé novele ZP