INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Veřejné zakázky - praktické důsledky po novele v roce 2015

Přednáší: Mgr. Martin Budiš
Délka videa: 3 hodiny a 40 minut
Nahráno: 22.5.2015
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Posluchači videokurzu budou seznámeni s problematikou postupu při zadávání veřejných zakázek a s možnostmi použití a průběhem veřejné zakázky s ohledem na technickou novelu v roce 2015.

Obsah videokurzu:

 • Seznámení s postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s ohledem na novelizované znění zákona o veřejných zakázkách.
 • Co je to veřejná zakázka
 • Limity veřejných zakázek
 • Jakým způsobem zadat veřejnou zakázku
 • Co musí zadavatel učinit, rozhodne-li se zadat veřejnou zakázku
 • Uzavření smlouvy
 • Povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy
  • jak nastavit zadávací podmínky a nediskriminovat dodavatele
  • zadávání částí zakázek a zákaz dělení zakázek
  • změny zadávacích podmínek a prodlužování lhůt pro podání nabídek
  • posuzování kvalifikace
  • co lze považovat za vysvětlení nabídky
  • mimořádně nízká nabídková cena a její odůvodnění ze strany uchazečů
  • nepočitatelná (subjektivní) hodnotící kritéria
  • zadávání víceprací
 • Seznámení s procesem a průběhem veřejné zakázky od vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení. Jednotlivé fáze výběrového řízení a praktické příklady.