INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v roce 2023

Přednáší: Ing. Václav Benda
Délka videa: 3 hodiny a 45 minut
Nahráno: 10.5.2023
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.900,- Kč (vč. DPH)

Výklad je zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH, změny v uplatňování DPH pro rok 2023 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

Obsah videokurzu:

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • Vymezení základních pojmů
 • Vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023
 • Vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku
 • Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku
 • Uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní
 • Sazby daně v roce 2023,Aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
 • Odpočet daně v roce 2023
 • Zvláštní režim pro cestovní službu v roce 2023
 • Správa daně v tuzemsku, včetně zrušení registrace plátce v roce 2023
 • Podávání kontrolních hlášení, včetně změn v roce 2023
 • Zvláštní režimu jednoho správního místa (OSS), včetně dovozního režimu (IOSS)
 • Opatření Ministerstva financí v oblasti DPH v souvislosti s COVID-19 a situací na Ukrajině