V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatňování DPH v roce 2021

Přednáší: Ing. Václav Benda
Délka videa: 4 hodiny a 5 minut
Nahráno: 26.3.2021
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Výklad je zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH po 1.1.2021, a to po novelizacích zákona provedených v roce 2020 a změnách od 1.1.2021. Posluchači videokurzu budou seznámeni také se změnami plánovanými od 1.7.2021. Výklad je zaměřen zejména na:

 • Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • Vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů pro rok 2021
 • Místo plnění při dodání zboží a při pořízení zboží z jiného členského státu
 • Vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku od 1.7.2021
 • Praktické postupy při dodání zboží v řetězci
 • Pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock)
 • Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní od 1.7.2021
 • Sazby daně se zaměřením na praktické dopady změn od 1.5.2020 a 1.7.2020
 • Osvobození od daně u nájmu nemovitých věcí a změny od 1.1.2021
 • Přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně nových pravidel pro přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty od 1.7.2021
 • Rozšíření zvláštního režimu jednoh správního místa (MOSS) od 1.7.2021
 • Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží po změnách v roce 2020
 • Správa daně v tuzemsku a změny od 1. 1. 2021 ve vazbě na novelu daňového řádu, včetně změn pravidel pro vracení nadměrného odpočtu
 • Aktuální problémy při podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2021