Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Uplatnění daňového zvýhodnění na děti od A do Z

Přednáší: Ing. Hanuš Kytler
Délka videa: 3 hodiny a 5 minut
Nahráno: 21.6.2021
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.400,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je podrobně seznámit účastníky s problematikou uplatnění daňového zvýhodnění na děti podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů u zaměstnavate.

Obsah videokurzu:

 • Vyživované dítě poplatníka
 • Dítě vlastní, osvojenec, dítě náhradní péči, vnuci a vnučky
 • Společně hospodařící domácnost s poplatníkem
 • Nezletilé dítě a daňové zvýhodnění
 • Podmínky pro daňové zvýhodnění u zletilého dítěte
 • Soustavná příprava na budoucí povolání dítěte na střední škole
 • Soustavná příprava na budoucí povolání na vysoké škole
 • Děti, které nemohou studovat nebo pracovat
 • Podmínky pro uplatnění formou slevy na dani
 • Podmínky pro uplatnění formou daňového bonusu
 • Pořadí dětí a výše daňového zvýhodnění
 • Svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů
 • Svěření dětí do střídavé výchovy rodičů
 • Doklady předkládané zaměstnavateli
 • Tiskopis Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti a uplatnění daňového zvýhodnění na děti
  dotazy posluchačů