INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Správný postup při vystavování daňových dokladů v roce 2015 - účtování DPH v podmínkách roku 2015

Přednáší: Květoslava Novotná
Délka videa: 3 hodiny a 20 minut
Nahráno: 27.5.2015
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je podrobně seznámit posluchače s problematikou vystavování daňových dokladů, jejich účtováním a upozornit na problematická místa, ve kterých se v praxi chybuje.

Náplň videokurzu:

 • Správný postup při vystavování daňových dokladů
  • povinnost vystavovat daňové doklady
  • pravidla pro vystavování daňových dokladů
  • lhůty pro vystavování daňových dokladů
  • obsah a typ daňových dokladů
  • náležitosti daňového dokladu
  • zjednodušený daňový doklad - podmínky
  • elektronický daňový doklad
  • souhrnný daňový doklad
  • zplnomocnění k vystavování daňových dokladů
  • odpovědnost za správnost údajů uvedených v daňovém dokladu
  • uchovávání daňových dokladů
 • Účtování daňových dokladů v pokladně
  • daňový doklad
  • zjednodušený daňový doklad
  • zvláštní daňové doklady
 • Účtování faktur přijatých a vydaných
  • ve vztahu k tuzemsku
  • ve vztahu k členským státům EU
  • zahraničních
 • Výpočet DPH
  • příklad výpočtů a jejich používání
 • Vazba záznamní povinnosti
  • na účet DPH
  • na daňovou evidenci
  • na souhrnné hlášení
 • Přiznání k DPH podle jednotlivých řádků s příklady zobrazení
 • Opravné doklady
  • oprava základu daně, sazby daně, chybovosti
  • náležitosti opravených daňových dokladů
 • Nejčastější chyby zjišťované v praxi a jak jim předcházet