INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2015

Přednáší: Ing. Miluše Procházková
Délka videa: 2 hodiny
Nahráno: 4.2.2016
Cena: 800,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen všem, kteří se chtěji připravit na roční zúčtování daně a zdanění příjmů ze závislé činnosti za rok 2015. Ve výkladu je vysvětlen nejen ucelený postup, ale i nejčastější chyby a omyly mzdových účetních v praxi.

Náplň videokurzu:

  • Výpočet ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2015, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1.1.2016
  • Výpočet základu daně, podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně, podmínky pro odečet hodnoty bezúplatného plnění (darů), podmínky pro odečet částky úroků zaplacených z úvěrů na pořízení bytové potřeby, podmínky pro odečet příspěvku zaplaceného poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření, pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění.
  • Výpočet daně, podmínky pro uplatnění slev na dani, základní slevy na poplatníka, slevy na vyživovanou manželku, slev na invaliditu, slevy na držitele průkazu ZTP/P, slevy na studenta.
  • Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti, podmínky pro výplatu daňového bonusu.
  • Kdy je zaměstnanec oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování, kdy je zaměstnanec povinen podat daňové přiznání, kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat přiznání v případě solidárního zvýšení daně u záloh
  • Změna lhůty pro provedení výpočtu ročního zúčtování a vrácení přeplatku vypočteného z ročního zúčtování záloh.
  • Informace o platných tiskopisech, povinnost plátce daně podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou, lhůty pro podání vyúčtování, dodatečné vyúčtování.