INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2014

Přednáší: Ing. Miluše Procházková
Délka videa: 2 hodiny a 5 minut
Nahráno: 4.2.2015
Cena: 800,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen všem, kteří se chtěji připravit na roční zúčtování daně a zdanění příjmů ze závislé činnosti za rok 2014. V průběhu výkladu bude vysvětlen nejen ucelený postup, ale i nejčastější chyby a omyly mzdových účetních v praxi.

Náplň videokurzu:

  • Právní předpisy v roce 2014 a 2015
  • Žádost poplatníka o provedení ročního zúčtování, povinnost zaměstnance podat daňové přiznání
  • Stanovení základu daně, podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně
  • Podmínky pro uplatnění slev na dani, nová sleva za umístění dítěte
  • Změny v uplatnění daňového zvýhodnění, nový tiskopis prohlášení k dani
  • Lhůta pro provedení ročního zúčtování záloh na daň za rok 2014, vrácení přeplatku z ročního zúčtování
  • Povinnosti plátce daně, lhůty pro podání vyúčtování, povinnost podat vyúčtování elektronicky
  • Diskuze a dotazy účastníků