INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktické zkušenosti se změnami zákona o DPH od 1.1.2024

Přednáší: Ing. Václav Benda
Délka videa: 3 hodiny a 45 minut
Nahráno: 13.5.2024
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Výklad bude zaměřen zejména na praktické dopady změn zákona o DPH, které byl provedeny s účinností od 1.1.2024 a připravované novinky pro rok 2025.

Obsah videokurzu:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • aktuální informace GFŘ k uplatňování DPH,
 • praktické dopady změn sazeb daně od 1. 1. 2024 u zboží a služeb,
 • osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dodání knih a obdobných služeb,
 • praktické postupy při vyúčtování záloh, opravě základu daně a opravě výše daně a jejich promítnutí do daňového přiznání a kontrolního hlášení,
 • osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí a návaznosti na nový stavební zákon,
 • omezení odpočtu daně u vybraných osobních automobilů a jeho vykazování v daňovém přiznání a kontrolním hlášení,
 • praktické dopady přechodných ustanovení k odpočtu daně u vybraných osobních automobilů,
 • podávání daňových přiznání v roce 2024,
 • podávání kontrolních hlášení v roce 2024,
 • první zkušenosti s evidencí o přeshraničních platbách a jejich příjemcích.