INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pracovní právo aktuálně a návrh novely zákoníku práce 2023

Přednáší: JUDr. Miloš Hejmala
Délka videa: 4 hodiny a 25 minut
Nahráno: 24.5.2023
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.900,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je zaměřen na aktuální podobu pracovního práva, poslední novinky a připravovanou novelizaci zákoníku práce.

Obsah videokurzu:

 • Aktuální novely zákoníku práce a další připravované změny souvisejících předpisů
 • Změn legislativy v oblasti pracovnělékařských služeb a jejich dopad do praxe z pohledu pracovního práva
 • Změny v zákoníku práce v souvislosti s přijatou Směrnicí EU 219/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a povinnosti zaměstnavatelů (otcovská dovolená, rodičovská dovolená, pečovatelská dovolená, pružné uspořádání práce)
 • Možnost výkonu práce zaměstnankyň/zaměstnanců čerpajících rodičovskou dovolenou a povinnosti zaměstnavatele týkající se úpravy jejich pracovní doby
 • Důsledky přijetí nové Směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách na úpravu pracovních vztahů v zákoníku práce (povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance)
 • Nově stanovené informace o podstatných aspektech pracovněprávních vztahů
 • Minimální předvídatelnost pracovních podmínek
 • Nové požadavky pro sjednávání zkušební doby
 • Výkon souběžného zaměstnání u jiného zaměstnavatele a zákaz konkurence
 • Přechod na jinou formu zaměstnání
 • Povinná odborná příprava zaměstnanců
 • Podpora v době částečné zaměstnanosti (kurzarbeit)
 • Nejnovější judikatura NS ve věcech pracovněprávních