V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Koronavirus a aktuální daňová legislativa

Přednáší: Ing. Jiří Klíma
Délka videa: 1 hodina a 35 minut
Nahráno: 27.3.2020
Materiály: Písemný materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 600,- Kč (vč. DPH)

Výklad je zaměřen na aktuální informace o dopadech šíření koronaviru do daňové legislativy a souvisejících předpisů.

Obsah videokurzu:

 • Daň z příjmů 2019
  • Prominutí poplatků z důvodu mimořádné události (tzv. odložení lhůty pro podání přiznání)
  • Prominutí úroku z prodlení při nezaplacení daně
  • Vrácení přeplatku daně
  • Oznamování osvobozených příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů 2020
  • Prominutí zálohy na daň z příjmů splatné v červnu 2020
  • Podání žádosti o snížení zálohy u právnických osob s hospodářským rokem
  • Loss carryback (tzv. zpětné uplatnění daňové ztráty)
 • Sociální a zdravotní pojištění
  • Prodloužení lhůty pro podání přehledů zdravotního pojištění
  • Prominutí poplatku při pozdní úhradě sociálního pojištění
  • Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění za období březen-srpen
 • Daň z přidané hodnoty
  • Nemožnost prodloužení lhůty při aktuální legislativě
  • Prominutí sankcí a úroků
  • Podání žádosti o posečkání úhrady daně
  • Připomenutí o změnách sazeb DPH k 1.5.2020
 • Elektronická evidence tržeb
  • Nová legislativa a odsunutí povinností
 • Další informace ve stručnosti
  • Ošetřovné u OSVČ
  • Úvěrové programy COVID I a COVID II
  • Program Antivirus