INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Komplikované mzdové výpočty, nejčastější chyby ve mzdové praxi a jejich náprava

Přednáší: Ing. Růžena Klímová
Délka videa: 4 hodiny a 10 minut
Nahráno: 18.5.2015
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je zaměřen na vybrané komplikované oblasti, ve kterých mzdové účetní při zpracování mzdové agendy dost často a opakovaně chybují. Posluchači se dozvědí, kde chyby vznikají nejčastěji a jak je opravit, jak má vypadat správná evidence nebo výpočet. Budou také seznámeni s aktualitami ve mzdové oblasti, především s posledním vývojem kolem minimální mzdy v Německu.

Obsah videokurzu:

 • Novinky o minimální mzdě v SRN, požadavky a sankce
 • Oblast daní:
  • opravy zálohy daně, opravy daně
  • opravy srážkové daně
 • Oblast nemocenského pojištění
  • správné určení rozhodného období u sociální události
  • lhůty pro ohlašovací povinnosti
  • zaměstnání malého rozsahu a trvalé problémy spočívající v nesprávném uzavření DPČ
  • souběh zaměstnání malého rozsahu v jednom měsíci
  • zúčtování příjmu po ukončení zaměstnání malého rozsahu a DPP
 • Oblast sociálního zabezpečení
  • opravné přehledy - nyní často v souvislosti s pozdním oznámením účasti na důchodovém spoření
  • postup při zrušení registrového smlouvy o důchodovém spoření
  • sankce na pozdní odvod pojistného nebo odvod pojistného v nižší výši (případy, kdy k tomu nejčastěji dochází)
 • Oblast zdravotního pojištění
  • povinnosti zaměstnavatele v oblasti ZP
  • povinnosti zaměstnance v oblasti ZP
  • pojištěnci státu (předčasný důchod, předdůchod, atd.)
  • odvod pojistného při souběhu  PP a DPČ
  • odvod pojistného při souběhu PP a DPP
  • odvod pojistného při souběhu DPČ a DPP
  • opravy v případě nedoplatku pojistného nebo přeplatku na pojistném
  • prekluzivní lhůty
 • Oblast pracovněprávní
  • povinné náležitosti pracovní smlouvy a další možná ujednání
  • rozvrhování pracovní doby
  • harmonogram směn
  • práce přesčas - nutný souhlas pro případ čerpání NV, a v případě vyššího objemu práce přesčas nad 150 hodin
  • vyrovnávací období – až 26 týdnů, v KS až 52 týdnů
  • výklad Asociace kolektivního vyjednávání k tomu problému
  • zápočtový list a příloha k zápočtovému listu
  • problémy s výpočtem průměrného výdělku u DPP a DPČ
  • náležitosti dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti a jejich výhody při tzv. brigádách - DPP bez podepsaného prohlášení a nové možnosti zahrnutí srážkové daně z DPP do daňového přiznání
 • Dovolená – stanovení nároků, převody zůstatků dovolené, zaokrouhlování, krácení dovolené, plány dovolených, převody zůstatků dovolené do dalších let, dovolená po MD, po RD, přečerpaná dovolená, proplacení dovolené.