INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Intrastat

Přednáší: Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová
Délka videa: 4 hodiny a 10 minut
Nahráno: 5.12.2017
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je poskytnout informace o pravidlech pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě a upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům.

Videokurz je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat statistické údaje o vnitrounijních obchodech = statistika Intrastat, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 8 mil. Kč za rok.

Náplň videokurzu:

 • Výkaz INTRASTAT
  • Právní základ
  • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • Nařízení vlády č. 244/2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
  • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
  • Zpravodajská jednotka a její povinnosti
  • Prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům
  • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury
  • Kódy transakcí, Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
  • Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
  • Provádění oprav údajů ve výkazech
  • Způsoby podání výkazu
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány