INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hmotný a nehmotný majetek v roce 2020

Přednáší: Ing. Vlastimil Otych
Délka videa: 3 hodiny a 20 minut
Nahráno: 21.3.2020
Materiály: Písemný materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.200,- Kč (vč. DPH)

Školení je zaměřeno na oblast účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na poslední změny a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

Program školení:

 • Dlouhodobý majetek v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů
  • Hmotný a nehmotný majetek v účetních předpisech a v zákoně o daních z příjmů
  • Praktické problémy týkající se majetku v souvislosti s novým občanským zákoníkem
  • Obsahové vymezení, pořizování a oceňování hmotného a nehmotného majetku v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů
  • Vybrané interpretace Národní účetní rady vztahující se k majetku
   • stanovení okamžiku zahájení účtování nákladů spojených s pořízením dlouhodobého hmotného majetku
   • okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace
   • účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene
   • určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání
  • Opravy a údržba, modernizace a rekonstrukce hmotného majetku, technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku
  • Účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem
  • Vyřazení majetku a uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových výdajů (prodej, škoda, částečné vyřazení, zmařená investice)
  • Změny v limitaci daňových výdajů při prodeji majetku (pozemků)
  • Hmotný majetek pořízený formou finančního leasingu
 • Zákon o rezervách
 • Dlouhodobý majetek v zákoně o DPH
  • Vymezení dlouhodobého majetku
  • Dodání a nájem nemovité věci
  • Použití majetku i pro jiné účely než podnikání, úprava odpočtu DPH
 • Vybrané judikáty vztahující se k majetku